نحوه ی انتخاب مبدل
ژوئن 27, 2022
مقایسه ی مبدل های صفحه ای باپوسته و لوله 
ژوئن 27, 2022
Show all

پارامتر های موثر

effective parameters

پارامتر های موثری که در انتخاب مبدل های حرارتی دخالت دارند به شرح زیر است :

دبی جریان عبوری از مبدل حرارتی

خصوصیات فیزیکی سیالات عبوری از مبدل حرارتی

دماهای ورودی و خروجی در مبدل حرارتی

افت فشار مجاز سیال در عبور از مبدل حرارتی

بیشتری دمای کارکرد

بیشترین  فشار کارکرد

the most effective parameters that needs for the selection of a PHE are as follows

 the flow rate to be transferred

the physical specification of the flow

the inlet and outlet temperatures on the primary and secodary sides

the maximum allowble pressure drob on the primary and secondary sides

the maximum operating temperature

the maximum operating  pressure

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.