در ساخت این مبدل ها که به صورت اختصاصی به منظور گرمایش آب استخر و جکوزی طراحی شده اند از صفحات فولاد ضدزنگ استفاده شده و جوشصفحات توسط مس صورت می­ پذیرد. این صفحات مقاومت بسیار

بالایی در برابر خوردگی با آبدارند.علاوه بر موضوع خوردگی، بحث افت فشار آب نیز درطراحی مبدل های استخر حائز اهمیت می باشد .این مبدل های صفحه ایعلاوه بر مقاومت بالا درمقابل خوردگی آب استخر ، از افت

فشار مناسبی نیزجهت کاربری گرمایش آب استخر و جکوزی برخوردارند .این نوع مبدل هم اکنون توسط شرکت مارس به صورت آماده تحویل به مشتریان ارائه می گردد.

 تحویل و نصب مبدل های صفحه ای جوشی مارس ، دراستخر های عمومی و خصوصی در مجموعه های مختلف ورزشی ، برج ها و ساختمان هایمتعددی انجام شده و  هماکنون در حال استفاده می باشند .دیاگرام زیر نحوه نصب مبدل صفحه ای جوشی مارس را در کاربری گرمایش آب استخر وجکوزی نشان می دهد .

SwimmingPool_en-1-1200x500