اطلاعات تماس

 
تماس با ما

۰۲۱۹۱۰۱۶۰۶۴

داخلی 5

  داخلی: 102

  آقای نادرطهرانی

  مدیر عامل

  09101606055


  داخلی: 5

  آقای سعیدعزیزی

  سرپرست فنی

  09301012010


  داخلی: 104

  خانم محبوبه سلیمی

  مهندس فروش

  09106066714


  داخلی: 107

  آقای فرهاد اقبال

  مدیر فروش

  09106066710