پمپ های پریستالتیک، پمپ های با فشار مثبت برای جابجایی سیال های مختلف می باشند. سیال از داخل یک شیلنگ انعطاف پذیر فیکس شده در داخل یک محفظه حلقوی منتقل می شود. عملکرد انتقال سیال به واسطه فشرده شدن شیلنگ مابین غلتک های هد پمپ و محفظه هد پمپ صورت می پذیرد. پس از گذشتن هر غلتک یک مکش ایجاد شده و باعث کشیده شدن سیال به داخل شیلنگ می شود. در زمان خاموش بودن پمپ به دلیل این که شیلنگ در جای خود فشرده شده است، سیال به عقب باز نمی گردد و در نتیجه نیاز به شیر در هنگام خاموش بودن پمپ نمی باشد.

پمپ پریستالتیک، برای انتقال محیط کشت، بافرها و سایر محلول ها بسیار ایده آل می باشد. به دلیل این که سیال فقط با شیلنگ در تماس می باشد در نتیجه ریسک آلودگی کاملاً از بین می رود. در پمپ پريستالتيك به دلیل اینکه فقط بخش داخلی تیوپ با سیال در تماس می باشد لذا برای انتقال سیالات خورنده، سيالاتي با ذرات ساینده، سیالاتی که به تنش برش حساس بوده و سیالاتی که نیاز به شرایط استریل دارند، ،مناسب می باشد. از مزایای این نوع پمپ ها می توان تعمیرات و نگهداری آسان، فاقد قطعات سیل و آب بندی و همچنین عدم آسیب به سلول ها در حین فرآیند انتقال را نام برد.

www.marsiran.com
مشخصات پمپ SP15
www.marsiran.com
مشخصات پمپ VP 200
WWW.marsiran.com
مشخصات پمپ VP600
www.marsiran.vom
مشخصات پمپ DG8