ژانویه 27, 2024

نحوه قرارگیری اجزای مبدل حرارتی صفحه ای

خرید مبدل های حرارتی صفحه ای MARS مقدمه قرارگیری صحیح اجزای مبدل گرمایی صفحه ای در سیستم، تأثیر قابل توجهی بر کارایی و عملکرد آن دارد. […]