آگوست 10, 2022

انواع سختی گیر

انواع سختی گیر منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد. مانند ( سختی آب ) شکل زیر لوله کشی سختی […]
آگوست 10, 2022

صنایع غذایی

مبدل های حرارتی پوسته و لوله و نیز صفحه ای با اهداف متفاوت و به طور گسترده در صنایع غذایی ، آشامیدنی (نوشابه ، آبمیوه و […]
آگوست 10, 2022

سختی گیر مغناطیس

اصلاح گر فیزیكی در سختی گیر آب چیست؟ اصلاحگرهای فیزیكی بدون استفاده از مواد شیمیایی و با استفـاده از ایجاد تغییرات در امـلاح محلول در آب […]
آگوست 10, 2022

تاسیسات و ساختمان

همانطور که می دانید  در تاسیسات و ساختمان ، موتورخانه یکی از اصلی ترین بخش های ساختمان بوده که همانند سایر سیستم ها از قطعات و […]