آگوست 16, 2022

حذف آهن و منگنز از آب

یکی از املاحی که در آب های زیرزمینی به وفور یافت می شود آهن و منگنز می باشد. که با حذف آهن و منگنز از آب […]
آگوست 16, 2022

پمپ سپتیک

ایستگاه پمپاژ فاضلاب  یا پمپ سپتیک دستگاهی است که به واسطه استفاده از یک مخزن نگهداری دارای لوله های انتقال و پمپ با توان های مختلف […]
آگوست 16, 2022

اگزاست فن تهویه

اگزاست فن تهویه به فرآیندی گفته میشود که روی هوا صورت میگیرد تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زندگی مطلوب، کار کردن نیروهای […]
آگوست 16, 2022

چیلر آب سرد

چیلر آب سرد دستگاهی است که میتواند جریان یکنواختی از آب سرد شده با دمای قابل کنترل را در کاربردهای مختلف به گردش درآورد. این دستگاه […]