نحوه عملکرد مونو پمپ
ژوئن 27, 2022
پارامتر های موثر
ژوئن 27, 2022
Show all

نحوه ی انتخاب مبدل

Choosing the heat exchanger

با توجه به اطلاعاتی که مشتری از شرایط کاری operating condition در اختیار واحد فنی قار می دهد محاسبات توسط کارشناسان انجام گرفته و با استفاده از نرم افزار های پیشرفته محاسبات مبدل های حرارتی صفحه ای کنترل می شود و در نهایت بهترین نوع مبدل پیشنهاد می گردد .

our engineers calucate the best size and type of the PHE according to the customer request and validate this calculation using the state of the art of engineering softwares

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.