آگوست 20, 2022

PLUGS AND SOCKETS

PLUGS AND SOCKETS State-of-the-art plugs and sockets for use in hazardous areas – versatile and safe SolConeX is R. PLUGS AND SOCKETS STAHL’s latest series of explosion-protected , […]
آگوست 20, 2022

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای در تاسیسات ساختمان جهت تبادل حرارت بین دو سیال که عموما” آبگرم یا بخار با آب سرد است بوده و به خصوص […]
آگوست 17, 2022

CONNECTORS

 :  miniCLIX plug connectors Straightforward signal separation in hazardous areas R. STAHL’s miniCLIX plug connectors separate non-intrinsically safe signals in Zone 1, 2, 21 and 22 hazardous areas quickly and […]
آگوست 17, 2022

آب مقطر در صنایع دارو سازی

به علت اهمیت بهداشت آب مقطر در صنایع دارو سازی، تحت استانداردهای خالص سازی بسیار سختگیرانه دقیق و بر اساس شرایط خاصی تولید می شود. این […]