ژوئن 27, 2022

تاثیر عملکرد سختی گیر مغناطیسی

آیا عملکرد سختی گیر مغناطیسی واقعا موثر است؟ یکی از مواردی که توسط اکثر کاربران مورد سوال قرار می گیرد این است که آیا سختی گیرهای […]
ژوئن 27, 2022

محافظت از یخ زدگی اپراتورهای صفحه ای

روش های محافظت از یخ زدگی در اواپراتورهای صفحه ای   یخ زدگی آب در اواپراتور چیلرها باعث اختلال در عملکرد آنهاشده و گاها باعث ورود […]
ژوئن 27, 2022

تفاوت پکیج تک مبدل یا بی ترمیک

پکیج تک مبدل یا بی ترمیک ( Bithermic ) : در ای نوع پکیج ها یک مبدل حرارتی اصلی دوبل با عنوان( Double gas water heat […]
ژوئن 27, 2022

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک ( Monothermic ): در این نوع پکیج دیواری از دو نوع مبدل استفاده می شود ، مبدل اصلی (Gas water heat […]