ایا مبدل حرارتی alfa laval در انرژی صرفه جویی میکند؟

 

با انتخاب مبدل حرارتی الفالاوال ALFA LAVAL در هزینه و انرژی صرفه جویی کنید.

شرکت alfa laval شرکت فنی مهندسی است.که در سال 1883 تاسیس شد.

مبدل حرارتی صفحه ای الفالاوال alfa laval دارای قابلیت اطمینان زیادی دارد.

شرکت آلفالاوال alfa laval دارای سه بخش مجزای ۱) انرژی، ۲) غذا و آب و ۳) دریایی می‌باشد.

آقای گوستاف دلاوال موسس شرکت الفالاوال ALFA LAVAL میباشد.

مبدل های حرارتی صفحه ای الفالاوال alfa laval توسط صفحه های موج دار ساخته شده اند.داری قابلیت اطمینان بالایی دارند.

خرید مبدل های حرارتی الفالاوال alfa laval مورد مناسبی برای صرفه جویی در انرژی میباشند.

آگوست 17, 2022

بهترین مبدل حرارتی صفحه ای

به عنوان بهترین مبدل حرارتی صفحه ای، دو مبدل حرارتی رایج، طراحی صفحه و قاب و پوسته و لوله، هر دو چیزهای زیادی برای ارائه در […]